apc logo

Projekat: Razmena znanja i iskustva u azilu

Internacionalni projekat Razmena iskustva u azilu koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sprovodi u partnerstvu sa  Mađarskim helinškim komitetom iz Mađarske, Ligom za ljudska prava iz Slovačke, Organizacijom za pomoć izbeglicama iz Češke, Helsinškim odborom za ljudska prava iz Poljske, Makedonskim udruženjem mladih pravnika iz Makedonije i Programom građanskih prava sa Kosova ima za cilj razmenu praksi, iskustava i znanja u oblasti azila.

 

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je nevladina, nezavisna i neprofitna, ali profesionalna i kvalifikovana organizacija koja pruža pravnu, psihosocijalnu i drugu podršku i zaštitu tražiocima, izbeglim, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala, aktivno radi na usavršavanju koncepta i sistema azila u Srbiji, suzbijanju predsrasuda i ksenofobije, približavanju pitanja i problema azila i izbeglištva užoj i široj javnosti u Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je udruženje koje pruža pravnu i psihosocijalnu podršku tražiocima azila, licima koja su dobila zaštitu Republike Srbije i licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala. APC/CZA radi na unapređivanju azilnih instituta i samog azilnog i izbegličkog prava u Srbiji, a sve sa ciljem unapređivanja srpskog društva u civilizacijskom, moralnom i pravnom pogledu.


Rad organizacije odlikuje redovna prisutnost na terenu, nedeljne aktivnosti u centrima za azilante u Bogovađi i Banji Koviljači kao i Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd, Prihvatilištu za strance u Padinskoj Skeli, u Subotici i na drugim mestima gde se tražioci azila i iregularni migranti nalaze u Srbiji. APC/CZA kontinuirano posreduje u komunikaciji između tražilaca azila, građana i predstavnika lokalnih sredina u kojima žive tražioci azila i drugi migranti.


APC/CZA je član ECRE-a (European Council on Refugees and Exiles), panevropske alijanse nevladinih organizacija za pružanje pomoći izbeglicama i tražiociocima azila. Značaj APC/CZA kao autoriteta u pravnoj zaštiti tražilaca azila i u funkcionisanju azilnog sistema i pružanju pravne i druge zaštite tražiocima azila u Srbiji je izričito prepoznat u Strategiji Vlade RS za upravljanje migracijama iz 2009. godine (Sl. Glasnik no. 59/2009). Od početka azilnog sistema (2008) do danas, APC/CZA je savetovao više od 80 procenata svih tražilaca azila i pravno zastupao sve tražioce azila koji su dobili bilo koju zaštitu u Republici Srbiji, formirajući do 2012. godine celokupnu praksu azilnog upravnog i sudskog postupka i sistema u Srbiji.

FaLang translation system by Faboba

Donatori

visegrad

korea

 2000px Flag of Europe.svg

brt najnoviji