apc logo

Projekat: Razmena znanja i iskustva u azilu

Internacionalni projekat Razmena iskustva u azilu koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA sprovodi u partnerstvu sa  Mađarskim helinškim komitetom iz Mađarske, Ligom za ljudska prava iz Slovačke, Organizacijom za pomoć izbeglicama iz Češke, Helsinškim odborom za ljudska prava iz Poljske, Makedonskim udruženjem mladih pravnika iz Makedonije i Programom građanskih prava sa Kosova ima za cilj razmenu praksi, iskustava i znanja u oblasti azila.

 

U okviru projekta V4 i Zapadni Balkan- razmena znanja i iskustva u azilu koji Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila sprovodi u partnerstvu sa Mađarskim helinškim komitetom iz Mađarske, Ligom za ljudska prava iz Slovačke, Organizacijom za pomoć izbeglicama iz Češke, Helsinškim odborom za ljudska prava iz Poljske, Makedonskim udruženjem mladih pravnika iz Makedonije i Programom građanskih prava sa Kosova od 3. do 4. decembra 2015. godine održana je studijska poseta Poljskoj. Prvog dana studijske posete organizovane su posete poljskim državnim institucijama koje su uključene u azilnu proceduru. Prva poseta bila je Kancelariji za strance u kojima su kratke prezentacije održali predstavnici odeljenja za azilnu proceduru i odeljenja za socijalnu pomoć. Nakon posete Kancelariji za strance, studijska poseta je nastavljena odlaskom u Prihvatni centar za lica koja su tražila azil u Poljskoj koji se nalazi u mestu Podkova Lešna, nedaleko od Varšave. Upravnica Prihvatnog centra je učesnicima studijske posete pokazala centar, smeštajne kapacitete i pomoćne prostorije i održala kratko predavanje o radu Prihvatnih centara i smeštajnih centara za lica koja su tražila azil u Poljskoj. Prvi dan studijske posete okončan je posetom Centru za pomoć porodici gde su se učesnicima studijske posete obratile socijalne radnice odeljenja za Društvenu integraciju. Na sastanku je učesnicima studijske posete bio prezentovan plan integracije lica koja su dobila azil u Poljskoj.

01

Drugog dana studijske posete održan je javna debata na temu „Odgovor na izbegličku krizu- perspektive Višegrad grupe i zemalja zapadnog Balkana“. Na debatisu govorili predstavnici nevladinih organizacija iz Srbije, Makednije i Kosova o svojim iskustvima i iskustvima njihovih država sa izbegličkom krizom 2015. godine. Nakon predavanja predstavnika nevladinih organizacija sa zapadnog Balkana, predstavnici poljskih nevladinih organizacija su govorili o stavu zemalja Višegrad grupe prema migracijama.

02

Vise fotografija možete pogledati na u GALERIJI

FaLang translation system by Faboba

Donatori

visegrad

korea

 2000px Flag of Europe.svg

brt najnoviji